LDP,“Adli Kolluk Yönetmeliği Değişikliği”’nin iptali için başvurdu

Türkiye Barolar Birliği’nin ardından Liberal Demokrat Parti (LDP) de “Adli Kolluk Yönetmeliği Değişikliği”nin iptali için başvurdu.

LDP’den yapılan açıklamada, Ülkemiz açısından önemli bir dönemden geçiyoruz. AK Parti Hükümeti ilk defa ciddi bir yolsuzluk iddiasıyla karşı karşıya kaldığına işaret edilerek, “Bu süreçte adli makamlar ve kolluk kuvvetleri, tıpkı Ergenekon ve Balyoz davalarında olduğu gibi, detaylı ve takdire şayan gizlilikte bir çalışma yürüterek bu iddiaları takip etmektedir. Bu çalışma yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya gelen hükümeti rahatsız etmiş olacak ki alelacele bir yönetmelik değişikliğine gidilerek kolluk kuvvetlerinin bu gibi durumlarda hükümete bilgi vermesi şart koşulmuştur” denildi.

Demokrasinin en önemli unsuru kuvvetler ayrılığının “maalesef” oldubittiye getirilen bir yönetmelik değişikliğiyle darbe aldığının altı çizilen açıklamada, “Unutmamak gerekir ki demokrasinin gerekliliği sadece askeri vesayetin olmaması değildir. En önemli gereklilik herhangi br erkin diğeri üzerinde denetleme ve dengeleme dışında bir hakimiyet kurmamasıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle devam etti:

“Bu kapsamda yapılan son değişikliğin, soruşturmaya ve doğrudan yargı erkine, “yürütmenin müdahalesi’ anlamına geleceği, soruşturmanın gizlilik ilkesinin tamamen ihlal edileceği gibi, demokrasilerin değişmez prensibi olan yargı bağımsızlığı ilkesine ve yönüyle de Anayasa’mızın ilgili maddelerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

Bu sebeplerle Danıştay’a verilmek üzere İstanbul Bölge İdare Mahkemesine verdiğimiz 2013/30520 nolu dilekçeyle, 21 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Adli Kolluk Yönetmeliği Değişikliği’nin iptalini talep ettik.”

Türkiye Barolar Birliği de soruşturma yetkilerinin mülki amirlerle paylaşılması yoluyla, “yürütmenin yargı alanına müdahalesine imkan sağlayan” Adlî Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı yürütmenin durdurulması istemi ile iptal davası açtı.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.