8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Spread the love

Mesajları bize ulaşma sırasına göre yayınlıyoruz. gün içinde yeni mesajlar gelirse onları da haberimizi eklenecektir.  

 

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SEZER SEVİNÇLER   

 

8 mart dünya kadınlar gününün asıl çıkış noktasını kısaca anlatmak isterim ki, Bizim kadınımız nasıl haklarını elde etmiş,

 

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000’i aşkın kişi katıldı.   26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Internationaler Frauentag” (International Women’s Day – Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.  

 

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. “Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı” programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında “Türkiye 1975 Kadın Yılı” kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından “Dünya Kadınlar Günü” kutlanmaya devam ediliyor.  

 

Sevgili kadınlarımız sizlere şimdiki haklarınızı veren başta Atatürk olmak üzere kurucu meclis üyeleri, Sizlerin savaşmadan zorlanmadan bütünüyle eşit insan ve vatandaş olmanızı sağladıkları için bir teşekkürü borç bilirim. Sizleri sadece bu günde değil tüm zamanlarda hür, eşit birer birey olarak görmek beni hep sevindirmiştir. Sizler bu haklarınızı korumanız için her zaman yanınızda olacağımı söylemeyi bir borç bilirim. Sizlerle birlikte ilk başta Yalovamızı sonrasında tüm Türkiye’yi daha iyi güzel bir yer yapmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.  

 

AK PARTİ YALOVA MİLLETVEKİLİ TEMEL ÇOŞKUN

 

AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coşkun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamasında ‘ailelerimizin şefkat ve fedakârlık, sevgi ve sağduyu timsali olan kadınlarımız; baş tacımızdır’ diyen Milletvekili Temel Coşkun, “milletlerin kurulmasında, toplumların oluşmasında kadınların gayreti, fedakârlığı ve emekleri büyük ve önemli bir yere sahip olmuştur. Kadınların eşine, çocuklarına ve akrabalarına destek vererek, fedakârlıklarda bulunarak sahip oldukları önemli aile statülerinin bulunması yanında; siyaset, ekonomi, ticaret, sosyal ve kültürel yaşama katılım sağlayarak ülkemizi hatta dünyayı değiştirmişlerdir. Sorumluluk ve bilincin toplumsal hassasiyeti oluşturmasında kadınlarımızın yeri büyük, önemi oldukça fazladır.  

 

  AK Parti İktidarları zamanında kadınlarımızın yaşamın her alanında etkisinin artırılmasına özendirici, teşvik edici ve kapı aralayıcı birçok düzenleme yapılmıştır. Bunların çoğunluğunu kadınlarımızın sosyal alanda özellikle de ekonomi ve iş dünyasında haklarının genişletilmesi, 12 yıllık iktidarımız döneminde vurgulanmıştır ve uygulanmaktadır. Özellikle kadınlarımızın siyasi alanda etkinliğinin artışıyla sosyal kalkınmaya doğrudan katkı sağlamışlardır. Tayin etme ve karar mekanizmalarında aktif rol üstlenmektedirler. Bunlar ülkemiz ve milletimiz adına, geleceğimiz adına önemli sosyal değişimler, büyük ve güzel sosyal gelişimlerdir.   Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik haklarına yapılan düzenlemeler anayasal ve yasal güvence altına gerçekleşmiştir.  

 

                Yapılan yasal düzenlemelerle;

 • Analık halinde çalıştırılma yasağı doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftaya çıkarılmıştır
 • Asgari ücret yönetmeliğinin  “ücrette eşitlik ilkesi” başlıklı maddesinde asgari ücretin belirlenmesinde cinsiyete dayalı bir ayrım yapılamayacağı hükme bağlanmıştır
 • Emzirme yardımı ödeneğinden Bağ-Kurluların da faydalanması sağlanmıştır, çeyiz parasından (evlenme ödeneği) vefat eden Bağ-Kurluların kız çocukları da yararlandırılmıştır
 • Kadın sigortalılar, doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri borçlanabilmesi sağlanmıştır
 • Engelli çocuğu bulunan kadınlara erken emeklik hakkı getirilmiştir
 • On yıldan az çalışması olup vefat eden memurların ailelerine maaş bağlandı
 • Kız çocuklarımızın eğitime kazandırılması, Okullar Hayat Olsun projesi ile kadınlarımıza eğitim desteği verilmesi, genç kızlarımızın hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılmadan üniversite eğitim haklarını elde etmeleri, siyasette daha aktif görevler alarak etkin ve verimli olmaları, kamusal ve toplumsal alanlardaki sorumluluklarının artmasına yönelik düzenlemeler gerçekleştirildi
 • İstihdamda genç ve kadın teşviki sağlandı ve mesleki yeterliliğe sahip olanları, mesleki teknik öğretim görmüş olanları ve İŞKUR kurslarını bitirenleri istihdam edenlere prim teşviki getirildi  
 • Bakmakla yükümlü olunan kız çocuklarının işten ayrıldıktan sonra veya boşanmaları halinde tekrar anne veya baba üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımı alabilmesi sağlandı
 • Kısmi süreli çalışanlara sosyal güvenlik mevzuatı ile verilen emeklilik hakkı gibi haklar ile yardımlardan yararlanabilmeleri için gerekli olan prim ödeme gün sayılarını kısa sürede tamamlamalarına imkân sağlanmıştır
 • El emeği ile yaptıkları ürünleri satan ev kadınlarına daha az prim ödeyerek sigortalı olmalarına imkân sağlanarak bu kişilerin kayıtlı çalışanlar arasına girmeleri ve El emeği ile yaptıkları ürünleri satan tüm ev kadınlarının diğer isteğe bağlı sigortalı olanlara nazaran daha az prim ödeyerek 30 günlük hizmet kazanmaları sağlandı.  
 • Doğum izinlerindeki hak mağduriyetlerini giderici düzenlemeler yapıldı ve erken doğum yapan kadınlarımızın doğum izinlerini doğumdan sonra kullanabilmeleri sağlandı
 • Kamuda sürekli çalışan işçilerin belirlenen şartlardaki bakmakla yükümlü olduklarına zaruri durumlarında refakat etme durumlarında, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilmesi ve bu izinin aynı şartlarla bir katına kadar uzatılabilmesi imkânı getirildi. Yurt dışına devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların işçi olan eşlerine işçilik süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar ücretsiz izin verilebilmesi getirildi
 • Eşi vefat eden (dul) kadınlarımıza sosyal yardım aylığı bağlandı.

 

  Kadınlarımızın talepleri, Aile ve Sosyal Bakanlığımızın çalışmaları ile uluslar arası örnek uygulamaların da ötesinde birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. Kadınlarımızın hakları korunmuş ve kollanmıştır. Kadınlarımızın haklarının teslim edilmesi yalnızca yasal düzenlemeler çözüm değildir. Ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda toplumumuzun her kesimine görev düşmektedir, kadını ikinci sınıf gören geleneksel zihniyet hızla değişmektedir. Bu konuda kadın erkek, herkese görev ve sorumluluk düşmektedir.    

 

Yalova’mızda;

 • Kadınlarımız için Kadın yoksulluğu ile mücadele ve kadın yoksulluğunu azaltma çalışmaları kapsamında, 47 kadınımıza 1.500’er TL İl Özel İdare kaynaklarından Mikro Kredi verilerek kendi işlerini kurmaları desteğinde bulunulmuştur.
 • Eşi vefat eden kadınlara yönelik yaklaşık 500 kişiye son iki yılda 1 Milyon TL üzerinde yardım yapılmıştır.
 • 78 kadına rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmiş, kadın yoksulluğunu azaltma ve aile parçalanmalarını önlemek açısından 117 kadına nakdi yardım hizmeti verilmiş ve son bir yıl içinde 700 Bin TL ödenmiştir.
 • Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Kocalarımıza da Anlatın Projesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programları kapsamında yaklaşık 1000’e yakın kişiye ulaşılmıştır. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Aile İçi İletişim Seminerleri kapsamında son 2 yıl içinde yaklaşık 1500 kişiye ulaşılmıştır.

 

  Kadınlarımız için yaptıklarımızla yetinmeyecek, haklarının genişletilmesi alanındaki yeni yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Çünkü kadınlarımızın siyasi, sosyal, toplumsal ve ekonomi alanlarındaki mevcudiyetlerinin sağlamlaştırılmasından yanayız, çalışmalarımızı bu minvalde yürütmekteyiz.   Analarımız, eşlerimiz, kızlarımız birer kadındır. Kadına saygı ve sevgi dinimizin, geleneklerimizin ve kültürel terbiyemizin gereğidir.   Kadınlarımızın, her ne sebep olursa olsun şiddete maruz kalmayacakları, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da artırdıkları, toplumda daha görünür ve güçlü bir vizyona sahip oldukları Türkiye dileklerimle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar gününü kutluyorum” dedi.

 

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI TAHSİN BECAN

 

Yılın sadece bir gününde değil her gün takdir ve saygı göstermemiz gereken kadınlarımız aile yapımızın temel direği ve harcı olarak, toplumun oluşmasında gerekli temel taşlarının en önemlisidir.     Kadınların üretim, ticaret ve hizmet sektörlerinde ne kadar ciddi bir rol aldığı, sağladıkları başarı ile ülkemizin kalkınmasına ve refah seviyesine ne denli büyük katkı sağladığı toplum tarafından bilinmesi gereken bir gerçektir. Milli mücadele yıllarında ve vatan müdafaasında önemli görevler almış olan kadınlar, günümüzde de her mesleği her görevi rahatlıkla yapabilmektedir. Türkiye’nin Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alması için kadınlar ekonomi, siyaset, ve sosyal hayatta fırsat eşitliğinin sağlanması gerekmektedir.   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk Özel Sektörünün çatı meslek örgütü olarak kurduğu “Kadın Girişimciler Kurulu” ile Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirlenmesi ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmeyi hedeflemiştir.   Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk “ Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez” veciz ifadesi ile Türk kadınının feragat ve fedakarlığını övmüştür.   Bu vesile ile ilk başta annelerimiz olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.  

 

CHP YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VEFA SALMAN

 

Cumhuriyet Kadını, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günün Kutlu Olsun!  

“…kadınlar, bizim kadınlarımız şimdi ayın altında kağnıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başlı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve onbeşlik şaraplenin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kağnılar yürüyordu Akşehir üzerinden Afyon’a doğru.” Nazım Hikmet

 

Ünlü şairin dizelerinde olduğu gibi kadınlarımız; anamız, bacımız, kızımız iken kaçırıp uğruna hapis yattığımız, gözlerine şiirler yazıp sözlerine ağıt yakarken kıymet bilmediğimiz… Yeri tarlamız, sabanımız ve öküzümüzden sonra gelmiş… Bu yurdu en az erkekler kadar koruyup kollamış… Yine de bir gölge gibi yaşamakla yüzleşmek zorunda bıraktıklarımızdı.   Kadınlarımız; “Cennet anaların ayakları altında” sözü dahi cehaleti, ataerkil erki, hurafeleri ve baskıları öteleyememişken, gururu, zekası, aklı ve kişiliği hiç sayılmışken, yılmadan ve korkmadan bu vatanın her karış toprağına emeğini katıp teriyle yoğurup canını vermekten kaçınmayan… Bu yurdu bize verenlerdi.   Ki onlar, Cumhuriyeti erkeklerin yanında onlarla birlikte kuranlardı. Çoğunun adı bilinmedi ama bu topraklara binlerce yıldır Anadolu denilmesinin bir sebebi elbet vardı.   Cumhuriyet kadınları onlara biçilen gölge olma rolünden Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörü ve inancıyla sıyrıldı. Cumhuriyet’e ve onun değerlerine sahip çıktı. Korudu, kolladı. 91 yıldır Cumhuriyet’in bekçiliğini yapmaktan hiç yorulmadı. Cumhuriyet’in değerleriyle varolmanın ona Batı’dan daha önce kazandırdığı toplumsal hakların, eşit yurttaşlığın hep farkında oldu.   Okullarda öğretmen, hastanelerde doktor, hemşire, fabrikalarda mühendis, işçi, adaleti tesis etme gayreti içinde dimdik duran hakim, savcı, avukat oldu. Aldığı eğitimin, ona verilen emeğin hakkını vermekte hep titizlik gösterdi. Evinde anne oldu, çocuklarını yetiştirdi. Kadınlarımız Cumhuriyet kadını olmanın gereğini yaptıkça haklı gururunu da yaşadı.   Bugün 8 Mart. Bundan tam 157 yıl önce bugün ABD’nin New York kentinde 40 bin tekstil işçisi kadın, erkek egemen düzenin ona biçtiği gölge rolüne dur demek için greve başladı. O gün 129 kadın işçi can verdi. İstekleri basitti; çalışma koşullarının iyileşitirilmesi, eşit işe eşit ücret.   Cumhuriyet kadını bu koşullarla hiç karşılaşmadı. Eşit işe eşit para aldı, erkeklerden daha kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakılmadı ve her zaman toplumsal hayatın eşit katılımcısı oldu. Şimdi bunu yıkmaya çalışan zihniyetin karşısında da yine kadınlarımız var. Onlar meclisteki kürsüde, onlar barolarda, onlar üniversitelerde, onlar okullarda, onlar tarlalarda, onlar HES’lere karşı, onlar STK’lar da, onlar Gezi Parkı’nda, gerektiğinde yollarda, karar noktalarında, kısacası kadınlarımız her yerde. İnanıyorum ki bugünde ellerinde bayrakları, gönüllerinde vatan sevgisi, kentlerine sahip çıkma inancıyla meydanda olacaklar.   Sizler yüce gönüllü ve güçlü olmasaydınız, biz doğru, dürüst ve ilkeli olamazdık. Elleriniz dert gönülleriniz acı görmesin. Siz, Cumhuriyetin değerlerine, kentinize sahip çıkarak, çocuklarımızın, gençlerimizin, ülkemizin geleceğini güvence altına aldınız. Sağ olun, var olun! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun!

 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TALİP BAYBURTLU

 

8 Mart 1857 tarihinde Amerikada ki bir tekstil fabrikasında ki grevde çıkan bir yangın neticesinde 129 kadın can vermiş,26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarkada ki bir konferansta 8 Mart gününün dünya kadınlar günü olarak kutlanılması kararı alınmış ve o tarihten itibaren 8 Mart dünya kadınlar günü olarak tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de kutlanılmaya başlanılmıştır. Emperyalist ülkelerde kadın bir meta olarak görülmüş sözde değer verildiği imajı ile çeşitli versiyonlarda kullanılmaya çalışılmış,kullanılmıştır.    Oysaki bundan yaklaşık 1400 yıl önce sevgili Peygamberimiz Efendimiz(s.a.v) Veda haccında ki meşhur hutbesinde;Ey insanlar!Kadınlar hakkında Allah’tan korkunuz!Sizin kadınlar üzerinde hakkınız ardır, kadınlarınızında sizlerin üzerinde hakları vardır” buyurarak daha 7. yüz yılda kadınların haklarını ilk olarak açıklamışlardır.    Yine başka bir hadislerinde ise;”Onlara yedirdiğinizden yedirin,giydiğinizden giydirin,onları dövmeyin,onlara çirkin demeyin,fena söz söylemeyin”buyurmuşlardır.    Yine bir başka hadislerinde ise;”Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah’tan korkunuz,zira siz onları Allahın emaneti olarak aldınız” buyurarak kadınlarımızın senede bir gün değil bir ömür boyu değerli olduklarını buyurmuşlar,kadınlara verdiği değeri vurgulamıştır.    Kadınlar günü tüm dünyada olduğu gibi,Ülkemizde ve Yalovamızda da kutlanılmaktadır.Bu vesile ile çeşitlİ etkinlikler yapılmakta,konferanslar tertiplenmekte,kadının toplumdaki yeri ve önemi vurgulanmaktadır.    Yalova Belediyesi de bu kapsamda bir konser, tertiplemiş gelen sanatçıya iddiaya göre 60 bin TL gibi ücret ödemiş ağırlama giderleri ile birlikte toplamda maliyet 80 bin TL yi bulduğu söylenmekte.    Oysaki kentimizde yüzlerce kadın, bebeğine mama alamamakta,çocuğuna doğru dürüst yemek yedirememekte,aşını kaynamamakta,ocağını tüttürememekte,açlıkla karşı karşıya iken bu yapılan harcamaların ne dinle,ne vicdanla,ne insaniyetle nede ahlakla bağdaşır hiç bir yanı yoktur,üstelik yanıbaşımızda kanayan bir yara varken Suriyedeki anneler kan ve gözyaşı dökerken bu kadar fütursuzca harcama yapılması anlaşılır gibi değil,ayıptır,günahtır.Sırf kadınlarımıza şirin görünebilmek adına ,kadınlarımızın seçim malzemesi olarak kullanılmasını şiddetle kınıyoruz.    Bizler Büyük Birlik Partisi olarak ”Cennet annelerin ayakları altındadır”Ayetinde belirtildiği gibi tüm anneler bizlerin baştacıdır,onlar toplumumuzun olmazsa olmazlarıdır,onların yeri kalplerimizdedir anlayışı ile tüm kadınlarımızın gününü değil, tüm günlerini kutluyor onlara tüm yüreğimizle birlikte, saygılar sunuyoruz.      

 
 
SAADET PARTİSİ YALOVA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI ASİYE KORKMAZ  
 
 
  Saadet Partisi Yalova İl Kadın Kolları Başkanı Asiye Korkmaz  8 Mart Dünya kadınlar günü ile ilgili basın açıklaması yaptı. Saadet Partisi Yalova İl Kadın Kolları Başkanı Asiye Korkmaz, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Saadet Partisi Yalova İl Kadın Kolları olarak kadın-erkek bütün insanlar için Adil Bir Düzen, Yeni Bir Dünya dileklerimizle başlamak istiyoruz. 1 MİLYON AYAKLANIYOR Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın pek çok yerinde ve ülkemizde, çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yine, kendi sistemlerinin ürettikleri sorunları, kendilerince ortaya atılan çözümlerin konuşulduğu geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bu toplantılar istatistikî bilgilerin paylaşılması ve modern dünyanın ruhuna uygun farkındalık oluşturma yarışı şeklinde geçiyor. Kadınlardan “1 Milyar Ayaklanıyor” eyleminde kendileri için dans etmeleri isteniyor. Temel problemimiz olan, kadın-erkek tüm insanlığı tek merkezden yönetme, her türlü davranışını ve fikri yapısını kontrol etme ve yönlendirme çabasında olan ırkçı emperyalist sistem, BM eliyle 58.sini düzenlediği “Kadının Statüsü Komisyonu” toplantıları yapmaya devam ediyor. Hummalı bir şekilde gerçekleştirilen bu toplantılarda, bir avuç küresel saldırganın cehenneme çevirdiği coğrafyalarda, çoğu kadın ve çocuk sivil kurbanlar, %80’ini kadın ve çocukların oluşturduğu yerinden yurdundan edilmiş mülteci konumuna düşürülmüş insanlar, mal ve mülk kaybına, yakın akraba kaybına, ailelerin dağılmasına, açlık ve sefalete, cinsel tecavüz ve haksız fiillere maruz kalmış insanlar, hiç gündeme alınmıyor. BATI’NIN TALİMATLARI İLE ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILAN PROBLEMLER ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR. Saadet Partisi Kadın Kolları olarak tabii ki bizim temennimiz ve uğraşımız yeryüzünde şiddetin, insanın insana olan zulmünün son bulmasıdır. Ancak, iç işlerinde Avrupa Birliği’ne, dış işlerinde Amerika’ya İsrail’e, ekonomide İMF’ye bağımlı bir hale getirilen ülkenin kalkınabilmesi mümkün değildir. Dışa bağımlı bir zihniyetle, Batı’nın talimatları ile çözülmeye çalışılan problemler artarak devam etmektedir. Sayın Bakan’a tavsiyemiz, şiddeti sona erdirmek ve insan haklarını temin etmek noktasında gerekli örnekleri almak için kendi tarihine bakmasıdır. Öyle ki, kendi tarihinde, tarihimizde, bütün insanlığa sayılamayacak kadar örnekler vardır. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile milletimizin bütün fertlerinin yaşadığı problemlerin çözümü ancak, kendi görüşleri olan Milli Görüş’tedir. Bağımsız ve bağlantısız programı plan ve projeleri olan Saadet Partisi’nde ve onun engin tecrübeye sahip inançlı-kararlı kadrolarındadır. Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile kadın-erkek tüm halkımıza “Yaşanabilir Bir Türkiye”, “Yeniden Büyük Türkiye” ve “Yeni Bir Dünya”nın kurulmasında var gücümüzle çalışma sözü veriyor, saadetli günler diliyoruz.” Diye konuştu. Saadet Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Celal Korkmaz : Kadına yönelik şiddeti durdurmak kanunları değil, vicdanları değiştirmekle mümkün olabilir. 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolaylısıyla bir mesaj yayınlayan Saadet Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Celal Korkmaz  , “Kadına yönelik şiddetin kanunları değil, vicdanları değiştirmekle” mümkün olacağını söyledi. Korkmaz “Bizim inancımız, değil bir insanı, bir karıncayı bile incitmeyi yasaklayan bir inançtır. İslam dini; “cennet anaların ayakları altındadır” diyerek kadına en büyük değeri vermiştir. Elbette kadına yönelik şiddeti engelleyici tedbirler alınmalıdır. Elbette her türlü yasal düzenleme gerçekleştirilmelidir. Ancak bizce bunlar yeterli olmaz. Çünkü şiddeti kanunla bir yere kadar önleyebilirsiniz. Asıl olan kanunları değil, vicdanları değiştirmektir. Bunun yolu da önce ahlak ve maneviyat diyerek vicdanlara manevi değerleri yerleştirmektir. Toplumun temelini ailenin, ailenin temelini ise kadınların oluşturduğunu hatırlatan Saadet Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Celal Korkmaz Kadının ihmal edildiği, haklarının gasp edildiği, ikinci sınıf muamele gördüğü, şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığı bir toplumun sağlıklı gelişebilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Anadolu Kadını’nı Erdem Beyazıt’ın, bir şiiriyle tarif eden ve; “Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak- Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi” diyen Saadet Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Celal Korkmaz  İstiklal mücadelemizin kadın kahramanları Nene Hatun ve Kara Fatma’yı Anadolu kadının efsane örnekleri olarak tanımladı. Korkmaz; “Onların fedakarlıklarını anladığımız ve mücadelelerini örnek aldığımız ölçüde, bizim için 8 Mart anlam kazanacaktır. Aksi takdirde basit kutlamalar, rutin sloganlardan öteye geçemeyecektir” değerlendirmesinde bulundu. Saadet Partisi olarak kadına yönelik her türlü baskı, şiddet ve ayrımcılığa karşı olduklarını vurgulayan , Saadet Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Celal Korkmaz mesajını şu sözlerle tamamladı: “Ülkemiz maalesef kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın dramatik örnekleriyle doludur. Bu konuda ortaya konan yasal çabaların yetersiz kaldığıda aşikardır. Kadınlar toplumda hak ettiği yeri, hak ettiği şekilde almalıdır. Bu temenni ile bütün kadınlarımızın 8 Mart dünya kadınlar gününü kutluyor, Yeniden Büyük Türkiye ve Adil Bir Dünya diliyorum.  
 
 
YALOVA BELEDİYE BAŞKANI YAKUP KOÇAL
 
 
yaptığı açıklamada “8 “Ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir” vurgusunu yaptı. Kadınların aile birliğinin en önemli unsuru olduğuna dikkat çeken Başkan Koçal, mesajını şöyle sürdürdü; “Geçmişten günümüze Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, sevginin kaynağı olmuştur. Geçmişte Kurtuluş Savaşı’nda vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle cepheden cepheye koşan Türk Kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla ve demokrasinin gelişmesiyle birlikte günümüzde eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmiş, modern Türkiye’nin simgesi ve Cumhuriyetimizin en büyük teminatı olarak toplumsal yaşamda yerini almıştır.Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların özgürlüğü ve saygınlığı, üretim ve yönetimdeki yeri ile ölçülmektedir. Bizler kentimizin yönetiminde de bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Oluşturduğumuz Gönüllü Meclisimizde bayanlarımız görev alarak mahallelerindeki tüm sıkıntılarını bizlerle paylaşmakta çözümü hep birlikte üretmekteyiz. Yine 30 Martta gerçekleşecek yerel seçimlerde Belediye Meclisimiz içerisinde yer almak üzere 31 adayın 7 tanesi bayanlarımızdan oluşmaktadır. Kadınlarımızın yönetimde söz sahibi olmalarını canı gönülden istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm bayanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyor, hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” Dedi.
 
 
YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. M. NİYAZİ ERUSLU
 
 
yaptığı açıklamada “Dünya Kadınlar Günü, ülkemiz için de kadın haklarının kazanılması ve iyileştirilmesine nereden başlandığının ve bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanması açısından çok özel bir gündür. Ülkemizin kuruluşu, gelişmesi ve çağdaşlaşmasına büyük katkılarda bulunan Türk kadını özellikle Milli Mücadele döneminde sergilediği özverili, fedakâr ve vatansever tutumuyla destanlaşmıştır.  Kadınlarımız Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkenin her alanda gelişmesi ve çağdaşlaşmasına çok önemli katkılarda bulunarak önemli bir misyon üstlenmişlerdir.Kadınlarımız, bugün bu görevlerini ülkemizin daha da gelişmesi, refah ve mutluluğu için sürdürmeye devam etmektedirler ve yetiştirdikleri nesillerle de ülkemiz geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu vesile ile anne, eş ve kardeş gibi birçok rolü bünyesinde barındıran kadınlarımızın; her geçen gün daha eğitimli, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları temennisiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini dilerim” dedi.
 
 
CHP YALOVA MİLLETVEKİLİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUHARREM İNCE
 
 
Yaptığı açıklamada “ Ne yazık ki kadınlarımız açısından sadece bugün dahi olsa yarına umutlu şeyler söyleyemiyoruz. Çünkü bir taraftan işgücüne katılımda karşılaşılan sorunlar, diğer yandan kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığında yaşanan olumsuz gelişmeler azalacak yerde artmaktadır. Cumhuriyet; aydınlanma, çağdaşlaşma projesi olarak bu tablonun ortadan kaldırılmasını amaçlamakla birlikte, ne yazık ki bunda tam olarak başarılı olamamıştır.Kadınların işgücüne katılım oranı halen %30 civarındadır.2012’de 155, 2013 yılında ise 140 civarında kadın aile içi şiddetin kurbanı olmuştur. 2012 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler yayınladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği endeksinde 68. Sırada yer almıştır. 2013 yılında Dünya Ekonomi Forumu Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu’nda ise 136 ülke içinde 120. sırada yer almıştır.Bu tablo Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışmamaktadır.Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Türk Kadını toplum içinde çok önemli görevler üstlenmiş ve her dalda aktif roller almıştır. Özellikle Büyük Önder Atatürk’ün öncülüğünde Türk kadınına sunulan haklar ve eşitlikler dünya milletlerine örnek teşkil etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bir demecinde “Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakâr, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim” diyerek Türk Kadınına verdiği değeri göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Kadınını siyasal ve toplumsal yaşamda var eden devrimlerin partisidir. Dün olduğu gibi bugünde bu mücadelesini bütün kararlılığıyla sürdürmektedir.Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nü kutluyor, onların mutlu oldukları ve toplumsal yaşamda hak ettikleri değerlere ulaştıkları, ayrımcılığa tabii tutulmadıkları, ikinci sınıf insan muamelesi görmedikleri günlere hep birlikte ulaşacağımıza inanıyor, saygılar sunuyorum.” Dedi.
 
 
MHP İL BAŞKANI HASAN TOPÇULAR
 
 
açıklamasında “Dünyanın en değerli varlığı olan analar ve kadınlarımızı tabi ki bir güne sığdıramayız. Onların varlığı bizim en şerefli hazinemizdir. Cennetin ayakları altına serildiği anaların ve kadınlarımızın her daim baş tacımız olduğunu belirterek, analara ve bayanlara karşı yapılan her türlü kötülük, canilik ve zulmün karşısında şiddetle ve kararlılıkla duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.MHP olarak kadınlarımızı hayatın her noktasına katmayı ve onlara pozitif bir ayrımcılık yapmayı kendimize ilke edinmiş durumdayız. Bu vesile ile başta şehit anaları ve şehit yakını bayanlarımız olmak üzere tüm analarımızın ve kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar. Daha yaşanabilir ve kadın haklarının uygulanabildiği bir Türkiye de buluşmak dileğiyle “ dedi.
 
 
DSP MYK YÖNETİCİSİ ENİS YAZMAN
 
 
yaptığı açıklamada “Kadın sorunları içinde en önemlisinin kadına yönelik şiddet olmaktadır. Ülkemizde kadınların neredeyse yarısı şiddete maruz kalmaktadır. Şiddet, özellikle de kadına şiddet, insanlık suçudur. Çalışmak isteyen kadınlarımız ya iş sahasından dışlanmakta, ya da çalışıyorlarsa işten çıkartılmaktadır. Ülkemizde kadınlar, nüfusun yarısını oluşturmasına, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını kazanmasına rağmen Parlamento’da hak ettikleri kadar yer alamamaktadır.“Atatürk’ün bıraktığı çağdaş Türkiye, yazık ki her gün geriye götürülmektedir. Kadınlarımız hala töre cinayetlerine maruz kalmakta, kızlarımız eğitim haklarından mahrum bırakılmaya çalışılmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, ülkemizi daha çağdaş, aydınlık günlere yine kadınlarımızın taşıyacağını biliyor, tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.
 
 
SAADET PARTİSİ YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CELAL KORKMAZ
 
 
“Kadına yönelik şiddetin kanunları değil, vicdanları değiştirmekle” mümkün olacağını söyledi. Korkmaz “Bizim inancımız, değil bir insanı, bir karıncayı bile incitmeyi yasaklayan bir inançtır. İslam dini; “cennet anaların ayakları altındadır” diyerek kadına en büyük değeri vermiştir. Elbette kadına yönelik şiddeti engelleyici tedbirler alınmalıdır. Elbette her türlü yasal düzenleme gerçekleştirilmelidir. Ancak bizce bunlar yeterli olmaz. Çünkü şiddeti kanunla bir yere kadar önleyebilirsiniz. Asıl olan kanunları değil, vicdanları değiştirmektir. Bunun yolu da önce ahlak ve maneviyat diyerek vicdanlara manevi değerleri yerleştirmektir. Toplumun temelini ailenin, ailenin temelini ise kadınların oluşturduğunu hatırlatan Saadet Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Celal Korkmaz Kadının ihmal edildiği, haklarının gasp edildiği, ikinci sınıf muamele gördüğü, şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığı bir toplumun sağlıklı gelişebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.Anadolu Kadını’nı Erdem Beyazıt’ın, bir şiiriyle tarif eden ve; “Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak- Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi” diyen Saadet Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Celal Korkmaz İstiklal mücadelemizin kadın kahramanları Nene Hatun ve Kara Fatma’yı Anadolu kadının efsane örnekleri olarak tanımladı. Korkmaz; “Onların fedakarlıklarını anladığımız ve mücadelelerini örnek aldığımız ölçüde, bizim için 8 Mart anlam kazanacaktır. Aksi takdirde basit kutlamalar, rutin sloganlardan öteye geçemeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.
 
 
ÇİFTLİKKÖY BELEDİYE BAŞKANI METİN DAĞ
 
 
yaptığı açıklamada “Hayatın her alanında aktif rol oynayan kadınlarımızın üstlendikleri sorumluluklarla insanlığa hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Dağ, “Kadınlarımız, köyde, şehirde, eğitimde, sosyal hayatta, hayatın her alanında tüm zorluklara rağmen alın teri dökerek, sadece annelik görevleriyle değil, tüm alanlarda topluma hizmet etmekte ve hayatımızı şekillendirmektedirler. Kadınlarımızın sorunları, bizlerin de sorunlarıdır. Bugün vesilesiyle ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde kadına yönelik şiddet olaylarına karşı kadınlarımızın sessiz çığlığının da duyulmasını diliyorum. Bu olaylara duyarsız kalınmasını asla kabul etmiyorum. Yaşanan acılar sadece kadınlarımızın değil, hepimizindir, insanlığındır. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızı onurlandıran, her anımızda bizlere destek veren, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim.” dedi
 
 
BARO BAŞKANI AV. CEVDET BEKLER
 
yaptığı açıklamada” 8 Mart  1857 ‘de Amerika’da dokuma işçilerinin  daha iyi çalışma koşulları istemiyle greve gidip polisin işçileri fabrikaya kilitlemesi sonrasında çıkan yangında ölen kadın işçilerin mücadelesinin üzerinden 157 yıl geçmesine rağmen  işgücüne katılım ve eşit işe eşit ücret konularında kadın erkek eşitliği dünyada ve ülkemizde sağlanabilmiş değil.Türkiye İstatistik Kurumu’nun  İstatistiklerle Kadın, 2013 Raporuna göre ülkemizde  işgücüne katılımda kadınların oranı erkeklerin oranının üçte biri ,üst düzey kadın yönetici, oranı ise sadece % 9,3 , ücretsiz aile işçisi oranlarına gelindiğinde ise  kadınlar büyük ara önde .Kadına yönelik şiddet , töre cinayetleri , kız çocuklarının  evlilik adı altında cinsel istismarı , kürtaja yönelik kamu görevlilerince  çıkartılan fiili engellemeler ülkemizde geçtiğimiz bir yıl içinde öne çıkan kadın ve insan hakları sorunları olmuştur.Kadınlarımız evde ,sokak ortasında,kamusal alanlarda  eşleri ,eski eşleri , erkek yakınları tarafından öldürülmeye devam ederken siyasi iktidar  ise bu erkek terörü karşısında çaresiz kalmış görüntüsü vermektedir.Şiddet mağduru kadınlar için olumlu adımlar atılmaya başlandıysa da bu çalışmalar yeterlilikten uzak kalmıştır.Hala yeterince kadın sığınma evi yok , var olanlar da kiralık binalarda kapasitelerinin üzerinde hizmet vermeye çalışıyor.Yeni Aile ve Sosyal Politikalar bakanımız çocuk nikahlarını “masumane ” görüyor.Siirt’in Pervari ilçesinde nüfustaki kayıt yaşına göre 12’sinde evlendirilen, 13’ünde anne olan ve 14’ünde av tüfeği ile öldürülmüş olarak bulunan Kader Erten olayından sonra bakanımız “ Bu nikâhların çoğu masumane kıyılıyor.  Kimse çocuğuna kötülük yapmak istemez” şeklinde  bir açıklama yapabiliyor.İzmir’de kürtaj uygulanan tek kamu hastanesinde  online kayıt sisteminde ‘kürtaj butonu’ kaldırılmak suretiyle  kürtaj fiilen kaldırılıyor.Muhafazakar siyaset , kadın bedeni üzerinden  kendini var etmeye çalışıyor.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yargıda iş yükünün azaltılması ve yargının hızlandırılması amacıyla hazırladığı kanun tasarısı taslağı ile 15 yaşın altındaki kız çocuğuna tecavüz edenlerin   ‘çocukla evlenmesi’ halinde, sanık hakkındaki hükmün ertelenmesini önererek 10 yıl önce AB’ye uyum yasaları kapsamında 2004 yılında Türk Ceza Kanunu’ndan çıkarılan düzenlemenin yeniden getirilmesini isteyebiliyor.Son dönemlerde temel insan hak ve özgürlüklerinin geriye gittiği , kadın haklarının baskılanmaya  çalışıldığı ülkemizde  temel insan hak ve özgürlüklerini korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmakla görevli barolar olarak kadınların kişi güvenliği,dokunulmazlığı ,eşitlik , özgürlük, adalet ,kendi bedeni ve geleceği üzerinde karar alma hakkı taleplerinde ve mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu  kamuoyuna duyururuz.” dedi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.