YALOVA VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI

2017 yılı Kurban Bayramında (01 Eylül 2017)  kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak ve kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için “Yalova Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu” 26 Temmuz 2017 tarihinde Vali Yardımcısı Mehmet KALYONCU başkanlığında İl Müftülüğünde toplanarak aşağıda belirtilen maddeleri karar altına almıştır.

 

 1. a) Kurban Satış Yerleri İle İlgili Esaslar:

 

 1. İlimiz Belediyesince Kurbanlık satış yeri olarak Kazımiye Köyü Pafta 12, Parsel 666’da bulunan 18.469 m2 alanın tahsis edilmesine, 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hükümlerine göre Belediyece hazır hale getirilmesine, bunun dışında kurbanlık satış yerlerinin oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına,
 2. Kurbanlık için İlimize gelen hayvanların, sağlık yönünden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Belediye Veterinerlerince denetlenmesine,
 3. Kurban satış yerlerine hayvan girişlerinin, 17 Ağustos 2017 tarihinden sonra izin verilmesine,

 

 1. b) Kurban Kesim Yerleri İle İlgili Esaslar:

 

 1. a) Büyükbaş Hayvanlar İçin: Kurban kesim yeri olarak Bursa yolu üzerinde bulunan Belediye Mezbahanesi nin kullanılmasına,
 2. b) Küçükbaş Hayvanlar İçin: Kurban kesim yeri olarak Kazımiye Köyünde bulunan, 18.469 m2 alanda, hijyenik şartlara ve kesim  yapılmasına uygun özel mekânda kesim yapılmasına,
 3. Kesim yeri olarak izin verilecek yerlerin dikkatli bir şekilde incelenmesine ve kesilecek hayvanların
  kanlarının     derelere akıtılmaması için gerekli çalışmaların ve hazırlığın yapıldıktan  sonra izin verilmesine
 4. Ana Cadde ve sokaklar üzerinde kurban kesimi yapılmasının yasaklanmasına ve takibinin, zabıta,
  emniyet ve jandarma ile birlikte yapılmasına, kurbanlarını kendisi kesen vatandaşların, çevreyi kirletmelerine ve etrafa kötü görüntü vermelerine müsaade edilmemesine,
 5. Komisyonda görevli birimlerce, Kurban Bayramı günlerinde, Halk sağlığı, Gıda Tarım ve
  Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Müdürlüklerince, denetim görevi yapmak üzere ikişer görevli ve şoförleri ile birlikte birer araç görevlendirmelerine,  Sağlık Müdürlüğünce, kesim mahallinde Sağlık ekibi bulundurulmasına, gerek görüldüğünde, 112 acil servisinden sağlık desteği istenmesine, İl Müftülüğünce komisyonca belirtilen kesim yerinde görev yapmak üzere, iki adet Din Görevlisi görevlendirilmesine,  görevlendirilecek tüm personelin isim ve telefon  numaralarının il müftülüğüne bildirilmesine
 6. Kurban kesim yerlerinde, veteriner, kasap ve yardımcı elemanla birlikte vasıta bulundurulmasına,
 7. Kurban kesiminin randevu alınarak yapılmasına,
 8. Civar köylerde de (Hacı Mehmet Köyü, Safran Köyü, Kirazlı Köyü, Elmalık Köyü gibi) çirkin görüntülerin oluşmaması, sağlıklı ortamda kurbanların kesilmesi için, muhtarlıkların ve vatandaşların bilgilendirilmesine ve  yönlendirilmesine,
 9. Mecburi kesimler dışında, gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesilmesine müsaade edilmemesine,
 10. Kesilecek kurbanların kulak numaralarının toplanarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim etmeleri için ilgili müdürlükçe, taşeron firmalara ve özel kesim yeri sahiplerine yazı yazılmasına,
 11. Kurban kesimi bittikten sonra kurban atık ve çöplerinin belediye tarafından hemen toplanmasına ve kurban kesim yerlerinin temizlenmesinin sağlanmasına
 12. Mezbahanede, Kasaplar Derneğince, Kurban kesim ve satış yeri olarak tahsis edilen Kazımiye Köyü arazisinde, Yalova Belediyesince kesim yaptırılmasına,
 13. Resmi kesim mekânlarında bulundurulması gerekli elemanların özel kesim mekânlarında da imkânlar ölçüsünde bulundurulmasına ve denetlenmesine,
 14. Kurban satış yerlerinin bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilmesine, bu tarihten önce hayvan hareketlerinin başlatılmamasına,

 

 1. c) Geçici Kesim yerleri:

 

 1. Geçici kesim yeri kullanmak isteyen işletmeler Kurban Hizmetleri Komisyonuna müracaat ettikleri takdirde, Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formunun” (Ek-6) her kurban kesim yeri için, komisyon tarafından belirlenen denetçilerce doldurulmasına, 60 üstü puan alanlara geçici kesim izni verilmesine,

 

 1. d) Kesim Ücretleri:

 

 1. Kurbanlarını kendileri kesecek olan vatandaşlara müsaade edilmesine,
 2. Kurbanlarını ücret karşılığı kestirmek isteyenler için;
 3. a) Küçükbaş kurban kesim, yüzme ve parçalama ücreti: 50.00 TL
 4. b) Büyükbaş kurban kesim, yüzme ve en az dört parçaya ayırma ücreti:
 5. Gün 325,00 TL.
 6. Gün 250,00 TL
 7. Gün 225,00 TL. Karşılığında kesilmesine,

 

 1. e) Görevlendirilen Personelin Ücreti:

 

 1. Kurban bayramında görevlendirilen personele, Türkiye Diyanet Vakfı hesabına bu amaçla para girişi olması halinde, ödeme yapılmasına,

 

Son Hükümler:

 

 1. Alınan kararların Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne verilip, halka duyurulmasına, ayrıca komisyon üyelerinin temsil ettiği kurumların web sitesinde yayınlanmasına.
 2. Kesim ruhsatı verilen yerlerin adres ve telefonlarının polis ve jandarmaya bildirilmesine,
 3. Emniyet ve Jandarma tarafından, Kurban kesim ve satış yerleri ile mezbahanelerin giriş yerlerinde meydana gelebilecek huzursuzluk, dolandırıcılık ve asayişi bozacak tutum ve davranışların önlenebilmesi için, 17/08/2017 tarihinden itibaren, bayram bitinceye kadar güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alınmasına,
 4. Komisyonun görevini engelleyenler hakkında rapor tutulup ilgili mercilere gönderilmesine
 5. Kurban kesim yerlerinde görevlendirilecek personel ve kesim elemanları için gerekli olan “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” belediye tarafından düzenlenerek ilgililere verilmesine
 6. Kurban Kesim yerlerinin aydınlatılmasının Belediye tarafından yaptırılmasına,
 7. Bütün birimler Kurban Bayramı süresince, kendisine düşen sorumluluk çerçevesinde kurbanla ilgili iş ve işlemlerini, 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Hükümlerine göre yürütmesine,
 8. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kurban satış ve kesim yerlerinin adres ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için Yalova Valiliğinin, Yalova Müftülüğünün, Belediye Başkanlığının, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünün, İlçelerdeki ilgili kuruluşların Web sayfalarında Yayınlanmasına, basının bilgilendirilmesine, muhtarlık ve cami ilan panolarına asılmasına,
 9. Bu kararın birer örneğinin gereği için; Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, Kadıköy Belde Belediye Başkanlığına, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve komisyonda üyesi bulunan birim Müdürlüklerine (e-posta ile) gönderilmesine,

 

Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KOMİSYON BAŞKANI                       ÜYE                                                    ÜYE

 

Mehmet KALYONCU                    Turgut AÇARİ                                         Yener ÖZ

Vali Yardımcısı                                İl Müftüsü                                     Belediye Başkanlığı

Veteriner Hekim

 

 

 

ÜYE                                                 ÜYE                                              ÜYE

 

Özkan ÖZEN                                     Ayşat ARTAN                             Murat ERDEMİR

İl Sağlık Müdürlüğü                  İl Gıda Tarım Hayvancılık Müd.         İl Halk Sağlık Müdürlüğü

Şube Müdürü                                      Veteriner Hekim                           Sağlık Teknisyeni

 

 

 

 

ÜYE                                              ÜYE                                              ÜYE

 

Sinan AÇIŞ                                  Cumhur ERSÖZ                                  Ali Caner ÖZYURT

İl Çev. ve  Şeh.  Müdürlüğü            Orman ve Su İşl. Şb. Müd.                    TDV. Yalova Temsilcisi

Çevre Mühendisi                       Veteriner Hekim

 

 

 

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.