Şener; “Sağlığın tüm alanları ranta teslim edilmiş durumdadır”

Spread the love

7 – 13 Nisan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası olması nedeniyle CHP İl Başkanı Ertan Şener bir basın açıklaması yayınladı.

 

Şener açıklamasında; Sağlık bir hak değil bir sektör olarak gelişmekte bu sektör acımasızca hastaları ve yakınlarını dişlilerinin arasında öğütmektedir. Sözde sosyal devletimiz ise bu sektörün dişlileri arasında ezilen hasta yakınlarını görmezden gelmekte, her yerde geçerli olan rant politikasını sağlıkta da sürdürmektedir. Ülkemizde hem sağlık çalışanları hem hastalar ve hasta yakınları yüzlerce sorunla uğraşmak zorunda bırakılmaktadır. Hastanesinden, ilaç sektörüne varıncaya kadar sağlığın tüm alanları ranta teslim edilmiş durumdadır.

Ülkemizde sosyal güvenlik alanında, çok güçlü reformlar yapıldığı söylense de, maalesef ülkemiz insanı hak ettiği güvenceye hala sahip olamamıştır. Güçlü bir sosyal güvenlik yapısı; tutarlı, sürdürülebilir ve iyi bir dayanışma ile gerçekleştirilebilecekken, maalesef iş başında bulunan hükumet her kesimden insanımıza onurlu bir yaşam hakkı sunamamıştır. Ülkemizde; çalışan, emekli, işsiz, engelli, yaşlı, çiftçi, evde çalışan kadın, yoksul veya kimsesiz vatandaşlarımızın doğumundan ölüme kadar Sosyal Devlet Güvencesi altında olması gerekirken, maalesef hükumet tarafından bu konularda gerekli adımlar hala tam olarak atılamamıştır. Vatandaşlarımız, tüm yaşamları boyunca işsizlik, hastalık, yaşlılık, engellilik, maluliyet, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı, bakıma ve korunmaya muhtaçlık gibi risklere karşı sosyal güvenceye kavuşturulamamış, koruyucu sağlık hizmetlerinden hakkıyla ve yeterince faydalanamamıştır.

 

CHP OLARAK SAĞLIK POLİTİKAMIZ NEDİR?

 

CHP, sağlık sektöründe kamu ve özel tüm potansiyelin eş- güdüm içinde değerlendirilmesini, Toplam sağlık harcamalarının milli gelire oranının Avrupa ülkeleri ortalaması düzeyine çıkarılmasını, sosyal demokrat siyasetinin temel hedefleri bir gereği olarak benimser, ertelenemez bir temel kuralı olarak değerlendirir. CHP, sağlık politikalarının tek elden oluşturulmasını ve uygulamasında gerekli eş güdümün eksiksiz yerine getirilmesini benimsemekte ve toplumsal dayanışmayı sağlıkta da sağlayan, uzun vadeli, sürdürülebilir, vatandaşa hizmet odaklı, bir Ulusal Sağlık Politikası oluşturmayı hedeflemektedir. Tüm vatandaşlarımız sigorta kapsamındaki ilaçlarını istedikleri eczaneden alabileceklerdir. Mali gücü olmayan yurttaşlardan katkı payı adı altında ek bir ücret alınmayacaktır. Yurttaşlara sunulan Sağlık Hizmetini finanse edecek olan ULUSAL SAĞLIK SİGORTASI KURUMU, sunulan bu hizmeti tüm ayrıntılarıyla denetlemeye yetkili ve görevli olacaktır. Genel bütçeden sağlık sektörüne ayrılan pay artırılacak: Kamusal veya özel daha fazla kaynağın, milli gelirin daha büyük bölümünün sağlık sektörüne yönelmesi sağlanacak, bu konuda Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 319 önerileri dikkate alınacaktır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin sigorta primleriyle değil, AB ülkelerinde olduğu gibi vergilerle finanse edilmesi sağlanacaktır.

Acil servis hizmetleri etkinleştirilecek gerektiğinde entegrasyon sağlanarak özel sektörden hizmet satın alınacaktır.

Bakıma muhtaç yaşlılarımızın bakımı, sağlık sorunları, yaşam kalitelerinin arttırılması ve toplumdan soyutlanmadan yaşayabilmeleri için de geriatri merkezlerinin ve huzur evlerinin desteklenmesi, yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşların da katkılarıyla sayılarının arttırılması sağlanacaktır. Yatalak durumda bulunan bütün yaşlı vatandaş- larımıza, evlerinde de sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için yardımcı sağlık personeli görevlendirilecek, yaşlıların göz ve diş sağlığının sağlanması korunması için düzenli taramalar gerçekleştirilecektir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.